ความเป็นมา

Maxliger Co., Ltd.

บริษัท แม็คไลเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ขึ้น โดยผู้บริหารผู้มีความเชี่ยวชาญ และ คร่ำหวอด ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างประเภท นั่งร้านและแบบเหล็ก แบบเสา แบบหล่อคอนกรีต เป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการนำเข้าเครื่องมือก่อสร้างและเครื่องจักรพร้อมไปกับการผลิตเองบางส่วน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการสินค้าในประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ

การผลิตและคัดสรรเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดต่อลูกค้า นับเป็นนโยบายที่ทางบริษัทยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมา ส่งผลให้ลูกค้าทุกราย มีความยินดีและพึงพอใจในสินค้าที่ได้รับ และแน่นอนพีงพอใจในตัวบริษัท ทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตโดยการลงทุนขยายกำลังการผลิตโดยการลงทุนในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเขตนิคมอุดสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ นั่งร้าน ที่มีคุณภาพสูง และสามารถนำไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทุกวันนี้ บริษัท แม็คไลเกอร์ จำกัดสามารถที่จะผลิตสินค้า แบบเหล็ก แบบเสา คุณภาพสูงได้เอง ทดแทนการนำเข้า และยังสามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย

บริษัท ได้มีส่วนร่วมในโครงการขนาดยักษ์ ที่เรียกกันว่า เมกะโปรเจ็กต์ หลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น สนามบินสุวรรณภุมิ สนามบินแห่งชาติแห่งใหม่ของคนไทย โครงการวงแหวนศรษฐกิจ โครงการบ้านต้นทุนทุนต่ำหรือที่เรียกกันว่า บ้านเอิ้ออาทร และอื่นๆอีกหลายโครงการ และเพื่อสามารถสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า บริษัทได้มีการเพิ่มบริการให้เช่าสินค้า นั่งร้าน แบบเหล็ก แบบเสาเพื่อทำให้ผู้ประกอบการรับเหมามีทางเลือกเพิ่มขึ้น สามารถที่จะยืดหยุ่น ในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายของตนเอง ซึ่งทางบริษัทได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้รับเหมาเป็นอย่างดี

“บริษัท ให้คำสัญญาที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนต่อลูกค้าผู้มีพระคุณ”